page banner

פיתרון לחנות משקפיים

השערים מותקנים בכניסה לחנות, כמות השער נקבעת על פי רוחב הכניסה וסוג השער.

הסוג של תג EAS ותווית

Etagtron מספקת הרבה סוגים שונים של תג ותווית למשקפיים, יכול לענות על צרכים שונים.

תג קשה לאבטחה

1

תווית רכה לאבטחה

2

כיצד להסיר את התגים או להשבית תוויות?

4

לאחר ששילמתם תשלום, תוכלו להסיר את האבטחה ממאמרים באמצעות המנתק או המנטרל שלנו.

כמות המנתק או הנטרול נקבעת על ידי כמות דלפק הקופה.

1

השתמש במנתק מגנטי כדי להסיר את התג של הנעילה המגנטית. לתווית, יש מנוטרל לניתוק.