page banner

פתרון לקמעונאי מומחים

שערי האבטחה מותקנים בכניסה לחנות, כמות השער נקבעת על פי רוחב הכניסה וסוג השער.

הַלבָּשָׁה ייצור

תג קשה

1

RFID

2

תווית רכה

3

הערה: ניתן להתאים עבורך גודל ודגם שונים.

נעליים ייצור

תגית AM קשה

4

תג RF קשה

5

תג קשה מדאיג

6

אחרים ייצור

תג קשה

7

תווית רכה

8

כיצד להסיר את התגים או להשבית תוויות?

4

לאחר ששילמתם תשלום, תוכלו להסיר את האבטחה ממאמרים באמצעות המנתק או המנטרל שלנו.

כמות המנתק או הנטרול נקבעת על ידי כמות דלפק הקופה.

1

השתמש במנתק מגנטי כדי להסיר את התג של הנעילה המגנטית. לתווית, יש מנוטרל לניתוק.